Tisztelt Üdülőtulajdonos!

Az Ön településének önkormányzati rendelete alapján április 1. – szeptember 30. között minden üdülőtulajdonos a közszolgáltató által biztosított, speciális többlethulladékos zsákba tudja kihelyezni a háztartási hulladékot. A zsákok csak a hulladék gyűjtésére, tárolására szolgálnak, az állandó lakosok által használt szabványos gyűjtőedényt helyettesítik.

 

A speciális többlethulladékos zsákok 2019 április 1. és május 31. között átvehetők Kemence Község Önkormányzata épületében (2638 Kemence, Fő út 77) hivatali nyitvatartási időben.

 

A 2018.május 25-től kötelezően alkalmazandó GDPR-nak (General Data Protection Regulation – az Európai Unió új adatvédelmi rendelete) köszönhetően Önkormányzatokkal együttműködve változtattunk az átvételi pontok listáján az Önök személyes adataik védelme érdekében.

Jogosultságát igazolványával, az átvétel tényét aláírásával tudja igazolni. Amennyiben Ön nem szerepel a nyilvántartásunkban, kérjük ezt jelezze az átvételi ponton. Ebben az esetben lehetősége van helyben az adatbejelentő lap kitöltésére és ezután a zsákok átvételére. Kérjük hozza magával az adás-vételi szerződésének másolatát vagy egy hivatalos igazolást (Önkormányzattól) arról, hogy a településen üdülővel rendelkezik. Ezek az iratok az adatbejelentő lap mellé csatolandók.

 

Tájékoztatjuk, hogy az április 1. – szeptember 30. közötti időszakra a gyűjtési napok száma szerint a közszolgáltatója 26 alkalommal gyűjti be a hulladékokat. A hulladékkezelési díj megfizetésével Ön 26 db 80 literes többlethulladék zsák átvételére jogosult. A hulladékkezelési díjról szóló számlát negyedévente utólag az NHKV Zrt. postázza Önnek.

 

A kommunális hulladék elszállítása mellett a szelektív és a zöld hulladékot is begyűjtjük, de kizárólag az általunk forgalmazott szelektív és biológiailag lebomló zsákokban. A szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló zsákokat térítésmentesen biztosítjuk, a zöld hulladék gyűjtéséhez a biológiailag lebomló zsákok megvásárolhatók az Ön településén található értékesítési pontokon. Az értékesítési pontok pontos címe megtalálható honlapunkon: www.zoldhid.hu Gyűjtési rend menüpont alatt településenként letölthető formában.

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben a hulladékbegyűjtéssel, szállítással kapcsolatosan kérdése merülne fel, forduljon bizalommal hozzánk, készséggel állunk a rendelkezésére.

Elérhetőségeink:

Telefonszámunk: 06 (28) 561-200, E-mail címünk: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu

Postacímünk: 2101 Gödöllő, Pf.: 75; 2661 Balassagyarmat, Pf. 101.

Honlapunk: www.zoldhid.hu, Facebook oldalunk: facebook.com/www.zoldhid.hu

 

Köszönjük együttműködésüket!

 

Gödöllő, 2019.03.14.

 

a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. munkatársai

 

 

További tájékoztatás az üdülőkre vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról:

 

A helyi önkormányzati rendelet szabályozása mellett, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény V. fejezet 21. pontjának 47. § (4) bekezdése kimondja:

Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50 százalékát kell megállapítani.”

 

Szolgáltatás szüneteltetése

 

Felhívjuk figyelmét, hogy üdülőingatlan esetében részleges szüneteltetésre nincs lehetőség, csak a teljes időszakra lehet azt kérvényezni. Amennyiben Ön csak időszakosan használja üdülőingatlanát, abban az esetben is - a törvényi kötelezettségek értelmében - 6 havi szolgáltatást kell igénybe vennie.

A szüneteltetést mindig a tárgyévre vonatkozóan, írásban előre kell igényelni a honlapunkon a Letöltések menüpontban megtalálható adatbejelentő lap megfelelő rovatának kitöltésével és két közüzemi víz és villanyszámlarészletező (nem csekk) megküldésével.

 

Szüneteltetési kérelmét kérjük, az alábbi címek valamelyikére küldje:

 

ugyfelszolgalat@zoldhid.hu

2101 Gödöllő, Pf.: 75

2661 Balassagyarmat, Pf. 101.