H I R D E T M É N Y

KEMENCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2019. április 8-án (hétfőn) 16,00 órai kezdettel képviselő-testületi  ülést tart
Az ülés helye:  Községháza, (Kemence, Fő u. 77.) 

Napirend:
 
1.) Rendőrségi beszámoló 
2.) Közvilágitás felújítása
3.) Területcsere (tábor, híd)
4.) Stratégiai terv (belsőellenőrzéshez kapcsolódóan)
5.) Strand – ELMÜ óraáthelyezés
6.) Kossuth utca 1. sz. előtti közvilágítási oszlop elhelyezése
7.) Egyebek

 
1-3, 5-7.) napirend előterjesztője: Pongrácz János polgármester, 4.) napirend előterjesztője: Granát Bernadett jegyző
 

Kemence, 2019. április 1.

Tisztelettel: Pongrácz  János polgármester