M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom Képviselő-társamat 2019. július 11-én (csütörtök)  16,00 órai kezdettel tartandó képviselő-testületi  ülésre
Az ülés helye:  Községháza, (Kemence, Fő u. 77.) 

              
Napirend:

1.) Külterületi út közbeszerzési eljárása
2.) Belsőellenőrzési terv módosítása
3.) Zöld Híd Hulladékgaz. Társulási Megállapodás módosítása
4.) Stranddal kapcsolatos tájékoztatás
5.) Tájékoztatás az Ipoly Feszt rendezvényről
6.) Ajaki viharkárok
7.) Egyebek

napirend előterjesztője: 1,3-7.) Pongrácz János polgármester 2.) Granát Bernadett jegyző 

Kemence, 2019. július 5.

                                     
Tisztelettel: Pongrácz János sk. polgármester