HIRDETMÉNY

Kemence Község Önkormányzata

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kemencei Kisbence Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.június 01 - 2022. május 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.június 01 - 2022. május 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2638 Kemence, Fő út 95.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmény vezetése, az alapító okiratban foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátása. Feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógusi végzettség,pedagógusi szakvizsga keretében szertzett intézményvezetői szakképzettség,
  • Pedagógus munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Granát Bernadett jegyző nyújt, a 06-70/377-05-74 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Kemence Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2638 Kemence, Fő út 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/88/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

 

 

  • Személyesen: , Pest megye, Fő Kemence, út 77 . .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szükség esetén szolgálati lakás biztosítása megoldható.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Letölthető verzió: Kattintson ide!