Hírdetmény

Tisztelt Kemencei lakosok!

 

Értesítem, hogy Kemence Község Településrendezési tervének részleges módosítása tárgyában, partnerségi egyeztetés keretében véleményezésre bocsátja az alábbi dokumentumokat:

 

A dokumentum tárgya:

 

  1. Kemence külterület Nagyvölgyi út mentén 0205/14 hrsz. terület 7,73 ha-os területére különleges beépítésre nem szánt camping terület megvalósulása érdekében jelenlegi erdő és mezőgazdasági területen.

 

  1. Kemence külterület Nagyvölgyi út mentén 0205/4 hrsz-on lévő Ifjúsági tábor elérését segítő önkormányzati tulajdonú közút terület kialakítása tervezett a 0193, 0126/1, 0204/3, 0205/16 hrsz. területeket érintően, továbbá a 0205/16 hrsz. területrészből a különleges rekreációs területen lévő Ifjúsági tábor területének 2845 m2-el történő bővítését tervezi jelenlegi erdő és mezőgazdasági területen az úszótelek megszüntetése érdekében.

 

A dokumentumot a www.kemence.hu tárhelyen megtekinthető, illetve kifüggesztésre kerül az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.

 

Várjuk a lakosok és szervezetek részéről a témával kapcsolatos hozzászólásaikat,

javaslataikat és véleményüket.

 

Kérjük az alábbi elérhetőségek valamelyikén juttassa el az önkormányzathoz (8 napon belül) 2017. szeptember 8-ig.

• elektronikus levélben a kemenceph@invitel.hu.hu címre küldve;

• postai úton a Kemence Község Önkormányzata címére (2638 Kemence, Fő út 77.);

• a Kemence Község Önkormányzat épületében (2638 Kemence, Fő út 77.) személyesen lehet.

 

Pongrácz János

polgármester s.k.

 

 

01_Kemence_ALATAMASZTO_2017_08_reszteruleti.pdf

02_Kemence_TSZT_hatarozat_2017_08.pdf

03_Kemence_HÉSZ. mód. _tervezet_2017_08.pdf

Hirdetmény_PartnerségiII..docx

Kemence_SZT_mod.png

Kemence_TSZT_mod.png