Felhívás!

Kemence Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 7/2017. (XI.02.) önkormányzati rendeletében foglaltakra tekintettel szociális célú tűzifát biztosít azoknak a fával tüzelő személveknek/családoknak, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, (71.250 Ft-ot), egyedül elő esetén 300%-át (85.500 Ft-ot).

A támogatás iránti igényeket a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2018. január 01. napjáig lehet benyújtani a Kemence Község Önkormányzatának épületében (2638 Kemence, Fő út 77.),

A tűzifa támogatás térítésmentes házhoz szállítással történik. A szociális tűzifa más részére át nem adható, el nem idegeníthető, melynek vállalásáról a kérelmező a támogatás benyújtásának igénylésében nyilatkozik.

A szociális tűzifa igénylésére benyújtandó nyomtatvány letölthető itt, vagy

az Önkormányzati Hivatalban kérhető.