KEMENCE KÖZSÉG KÖZÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával befejeződött a három középület energetikai
korszerűsítése
 
2018. november 14-én megtörtént a KEHOP-5.2.9-16-2016-00104 pályázati azonosítószámmal
megvalósult energetikai korszerűsítés műszaki átadása. A pályázat keretén belül az Idősek Otthona, a
Napköziotthonos Óvoda, az Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal épületein napelemek
telepítésére, homlokzati és padlásfödém hőszigetelésére, valamint nyílászáró cserére került sor.
 
A beruházás eredményeként éves átlagban 26 900 kWh villamosenergia kerül helyben előállításra,
ami a jelenlegi éves felhasználás háromnegyedét teszi ki, vagyis az éves villanyszámla ezeken a
helyeken a korábbi töredékére csökken majd. A nyílászárók cseréjének és a hőszigeteléseknek
köszönhetően a földgáz felhasználás közel 630 GJ-lal (hozzávetőleg 18 500 m3-rel) csökken, ami
szintén 75% közeli csökkenés. Az üvegház hatású gázkibocsátás pedig évi 35 tonnával csökken.
 
A projekt keretében a négy helyszínen összesen 106 db napelem panel került telepítésre. A
napelemek által előállított egyenáramot 4 db inverter alakítja át váltakozó árammá, összteljesítményük
28.2 kVA. A napelemek az összes helyszínen tetősíkban kerültek telepítésre. Új ablakok, ajtók kerültek
beépítésre, minden homlokzat új, a 2020. utáni követelményeket is kielégítő hőszigetelést kapott. A
négy épület nemcsak energetikailag, hanem esztétikailag is megújult.
 
A projekt teljes beruházási költsége 66.634.493.- Ft vissza nem térítendő támogatás. A támogatást a
Széchenyi 2020 KEHOP-5.2.9 konstrukció keretében ítélték meg, a kedvezményezett Kemence
Község Önkormányzata.