KÜLTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE KEMENCÉN

KEMENCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÜLTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE KEMENCÉN

 

Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által meghirdetett, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, Kemence Község Önkormányzata 108,82 millió forint támogatásban részesült.

 

A támogatás összege: 108,82 millió Ft

A projekt azonosító száma: 1826427026

A Projekt megvalósításának kezdete: 2019.06.13.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.10.09.

A Támogatás mértéke: 90%

 

Kemence község területén fontos külterületi földutak felújítása, emellett

útkarbantartó erő- és munkagépek beszerzése valósul meg. A beszerzendő gépek az utak további karbantartásának és felújításának, valamint az utat övező növényzet kezelésének céljára kerülnek beszerzésre.

 

A beszerzésre kerülő gépek:

MTZ Belarus 820 traktor, ágaprító,

 

Az útfelújítás helyszínei:

 

Kemence 014 hrsz, 025 hrsz

 

A pályázati kiírás, és támogatás célja: vidéki térségben élők életminőségének javítása, a vidéki közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítása, és a földrajzi mobilitás elősegítése, a térség gazdaságának fejlesztése. Ezen célok jelen támogatott projektben az alábbiak szerint jelennek meg:

 

A projekt céljai és eredményei:

 

A projekt céljai és eredményei:

1. alapszolgáltatások könnyebb elérése

 

Az alapszolgáltatások elérését segíti a fejlesztés. Az út menti ingatlanok az évek során fokozatosan egyre inkább beépítetté válnak, így az ott élők könnyebb közlekedését, közlekedés biztonságát oldja meg a beruházás. Az árok tisztításával, profilozásával, átereszek tisztításával és cseréjével a vízelvezetési igények is megoldódnak.

 

2. a gazdasági szereplők szállítmányozásának és/vagy földjeikre eljutásának elősegítése

Mezőgazdasági területek és az itt működő, a település életében jelentős szerepet betöltő vállalkozások (ideértve a mezőgazdasági őstermelőt is) megközelíthetősége javul. Az önkormányzat az érintett meglévő, és új gazdasági szereplők bevonásával tervezi a fejlesztést. Több vállalkozás bejelentett székhelye, telephelye, fióktelepe, lakóhelye, tartózkodási helye található a fejlesztéssel érintett útszakaszon.

 

3. turisztikai attrakció könnyebb megközelíthetősége

Helyi turisztikai attrakciók találhatóak a fejleszteni kívánt útszakasz környezetében. Az érintett útszakaszok fejlesztésével magasabb színvonalon érhetők el a helyi turistaútvonalak és szálláshelyszolgáltatók.

 

4. a fejleszteni kívánt út/útszakasz vízelvezetése

A szerkezetre hulló csapadékot részben maga a pályaszerkezet vezeti el, részben a környező terep képes elnyelni, az út állagának megőrzését szolgáló vízelvezetést a helyszíni adottságoknak és időjárási viszonyok figyelembevételével kell megoldani.

 

5. a projekt által érintett terület és a település gazdasági fejlődése

A település perifériáján lakók életminőségének javítása a helyi esélyegyenlőségi programban is meghatározott fejlesztési terület. A közvetlen környezet minőségének javítása, a közlekedés alacsony hatékonyságának megszüntetése, a település lakossága által is kinyilvánított igény. A lakosság életszínvonalának ellátási és környezeti viszonyának javítása, a földrajzi mobilitás elősegítése, társadalmi-gazdasági és környezetalakítási tevékenység valósul meg a projekttel.

 

6. környezeti szempontok

 

Az útszakaszok portalanítása a levegő szennyezettségi szintjének csökkentését eredményezi, az új munkaeszközökkel az utat övező növényzet karbantartása a környezeti szempontoknak megfelelően történik.

 

További információ: Pongrácz János László polgármester (+36 27 587 585. keenceph@kemence.hu)