RE-STRUCTURE és a RENEWAL projekt

A RE-START egy adott földrajzi régióra koncentráló akcióterv, amelyben több magyarországi és szlovákiai települési önkormányzat, közigazgatási szerv, gazdasági szereplő és civil szervezet vesz részt. Az akcióterv célja, hogy az Alsó-Ipoly völgyre jellemző, elsősorban a periférikus helyzetből adódó gazdasági és társadalmi lemaradás csökkenjen, a munkaerőpiac élénküljön, miközben reflektáljon az elöregedő korszerkezet jelentette kihívásokra. A 2019. júliusában indult és 2023. nyaráig tartó akciótervet – a Pest Megye Önkormányzata és a szlovákiai Nyitrai Kerületi Önkormányzat által alapított – PONTIBUS Európai Területi Társulás koordinálja. A RE-START az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programon (www.skhu.eu) belül kerül megvalósításra.

A RE-START akcióterv célja a foglalkoztatottság növelése a terület belső potenciáljainak kibontakoztatása által, kiemelt figyelmet fordítva a még aktív korú, de inaktív lakosságra. Emellett hangsúlyos szerepet kap az elöregedő népesség igényeire szabott szolgáltatások kialakítása és az aktív időskor elősegítése.

 

Az egyedülálló megközelítés a következő konkrét célkitűzéseken keresztül valósul meg:

 

  • a térség szociális és közösségi infrastruktúrájának bővítése, megosztott szolgáltatások kialakítása

  • új szolgáltatásokon, szociális ellátáson és az alkonygazdaságon alapuló munkahelyteremtés elősegítése

  • a foglalkoztathatóság elősegítése képzések és mentorálás révén, a munkanélküli, szakképzetlen és inaktív lakosok számára

  • a munkaerő határokon átnyúló mobilitásának növelése a kapacitáskoordináció és együttműködések révén, továbbá személy és áruszállító gépjárművek beszerzése révén

  • a lakosság egészségi állapotának javítása

  • közösségépítés, programok időskorúak számára és a generációk közötti párbeszéd elősegítése

 

A RE-START akcióterv 7 projektet tartalmaz, amelyből Kemence Község Önkormányzata részvételével valósul meg a RE-STRUCTURE és a RE-NEWAL című projekt.

 

A RE-STRUCTURE projekt jelenti az akcióterv gerincét, amelynek keretében Ipolyszalkán, Helembán és Szobon időskori szociális ellátás számára új férőhelyek jönnek létre, amely révén az idősellátás kínálati oldala igazodik az idősödő társadalom miatt megnövekedett kereslethez. Szintén a projekt keretében valósul meg a mosoda épületének kialakítása Kemencén, illetve a szociális konyha épületének kialakítása Bernecebarátiban. A Kemencén létesítendő mosoda szintén a térség szociális intézmények és idősotthonok mosodai feladatainak ellátásához jelent kapacitást.

A 2 014 530,58 euró ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) támogatású projekt keretében újonnan kialakításra kerülő infrastruktúra fenntartása és működtetése legalább új munkahelyeket is teremt a térségben, amely tovább erősíti a helyi munkaerőpiacot, ugyanakkor megteremti az időskorú lakosság ellátására alapuló szolgáltatószektor (az úgynevezett „silver economy”) felfuttatását is.

Projekt azonosító: SKHU/1802/3.1/043

Projekt időtartama: 2020. május 1 – 2022. április 30.

Projekt honlap: www.restart-skhu.eu

A projektben résztvevő további partnerek:

Ipolyszalka Község Önkormányzata - http://www.obecsalka.sk/

Helemba Község Önkormányzata (Obec Chľaba) - https://www.chlaba.sk/

Szob Város Önkormányzata - https://szob.hu/

Bernecebaráti Község Önkormányzata – www.bernecebarati.hu

 

A RE-NEWAL keretén belül a RE-STRUCURE projektben említett szolgáltatások kialakításához szükséges eszközök beszerzése valósul majd meg. E projekt keretében Kemencén a mosodai eszközök beszerzése mellett sor kerül egy szállításra alkalmas gépkocsi beszerzésére, amely a szennyes és tiszta ágyneműk és egyéb textíliák megfelelő helyre történő eljuttatását szolgálja majd.

Bernecebarátiban egy nagyjából napi 400 adag étel elkészítésére alkalmas szociális konyha létrehozása valósul meg, amely a térség szociális intézményeiben, idősotthonaiban élők élelmezésére jelentene korszerű és takarékos megoldást a határ mindkét oldalán. A projekt keretében a konyhai berendezések és eszközök mellett egy készétel és alapanyagszállításra megfelelően átalakított gépkocsi beszerzésére is sor kerül majd, amely a konyhai szolgáltatás működését fogja elősegíteni.

Párkány esetében egy személyszállításra alkalmas kisbusz beszerzése valósul meg, amellyel az önkormányzat elsősorban a térség időskorú lakossága számára nyújt majd személyszállítási szolgáltatást, így elősegítve az idősebb, kevésbé mobilis lakosság bevonódását a térség programjaiba, közösségi életébe, illetve segítve őket a mindennapokban felmerülő közlekedési igényeik kapcsán.

E projekt 379 161,42 euró Európai Unió által nyújtott ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) támogatási forrásból valósul majd meg.

 

Projekt azonosító: SKHU/1802/3.1/052

Projekt időtartama: 2020. augusztus 1 – 2022. július 31.

Projekt honlap: www.restart-skhu.eu

A projektben résztvevő további partnerek:

Bernecebaráti Község Önkormányzata – www.bernecebarati.hu

Párkány Város - https://hu.sturovo.sk/

 

Ajánlattételi felhívás – közbeszerzési tanácsadás és közbeszerzési eljárás lebonyolítása a kemencei mosoda eszközbeszerzésének tárgyában, RE-NEWAL SKHU/1802/3.1/052

http://kemence.hu/RE-STRUCTURE/Ajánlattételi_fehívás_közbeszerzési_tanácsadó.zip

 

Ajánlattételi felhívás – Gépjármű beszerzése Kemence mosodai szolgáltatásainak kialakítása céljából, RE-NEWAL, SKHU/1802/3.1/052

http://kemence.hu/RE-STRUCTURE/Ajánlattételi_felhívás_honlapra_gépjármű_beszerzése_RE-NEWAL_SKHU_1802_3_1_052.zip

 

Ajánlattételi felhívás – Kemencei mosoda szennyvíz elvezetési munkálatok, RE-NEWAL, SKHU/1802/3.1/052​

http://kemence.hu/doc/Ajánlattételi felhívás_Kemence szennyviz_honlap.zip

Ajánlattételi felhívás – Kemencei mosoda - mosodatechnikai eszközbeszerzések, RE-NEWAL, SKHU/1802/3.1/052​

http://kemence.hu/doc/AF_Kemence mosoda eszközök.zip

 

Ajánlattételi felhívás – Kemencei mosoda - rozsdamentes berendezések beszerzése, RE-NEWAL, SKHU/1802/3.1/052​

http://kemence.hu/doc/Rozsdamentes berendezések.zip

 

Ajánlattételi felhívás – Kemencei mosoda – elektronikai eszközök  beszerzése, RE-NEWAL, SKHU/1802/3.1/052

http://kemence.hu/doc/Elektronikai eszközök.zip

Ajánlattételi felhívás – Kemencei mosoda – bútorok  beszerzése, RE-NEWAL, SKHU/1802/3.1/052

http://kemence.hu/doc/Bútorok.zip

 

 

Ajánlattételi felhívás – Kemencei mosoda – napelem  beszerzése, RE-NEWAL, SKHU/1802/3.1/052

http://kemence.hu/doc/Napelem.zip

Jelen cikk információtartalma nem feltétlenül egyezik az Európai Unió hivatalos álláspontjával.