A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című MFP-UHK/2021 kódszámú pályázat

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című MFP-UHK/2021 kódszámú pályázatán Kemence Község Önkormányzata 27 246 954 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt azonosítószáma: 3280042696

A támogatás intenzitása 100 %.

A támogatásból megvalósult Kemence községben a Csarnavölgyi utca 155 hrsz, Kölcsey Ferenc utca 452 hrsz., Szabadság utca 70. hrsz-ú belterületi utak felújítása.

 

Csarnavölgyi u.

 

Kölcsey F. utca.

 

Szabadság u.