Régészeti feltárás Kemencén

A váci Tragor Ignác Múzeum munkatársai régészeti feltárást végeztek településünkön a Fő út 99. szám alatti ingatlanon. A munkálatok megkezdésekor egy intenzív középkori településrészlet vált láthatóvá. A munka során több 17-18. századi, valamint középkori tárológödröt, cölöphelyet bontottak ki. A legtöbb jelenség az Árpád-korból származik, hozzávetőleg a falu első említésének (1156) idejéből való. Ennél mindenképpen korábbra keltezhető egyetlen gödör, amelyből valószínűleg a késő vaskori kelták hagyatékát képező edénytöredékek láttak napvilágot.

A feltárás utolsó napján, egy körülbelül 8 m hosszan megfigyelhető kettős, Árpád-kori karósor is előbukkant, de a legtöbb leletet egy későbbi beásások által bolygatott kemence sütőfelületének alapozása eredményezte. Az utolsó nap délutánján derült ki, hogy egy paticsos omladék alatt egy földbe mélyített épület, egy pince részlete rejlik. A benne talált leletek alapján a felette álló épület a késő középkorban éghetett le. Az egykori épület fa szerkezetének részleteit átégett, vastag agyagtapasztás-darabok őrizték meg. Írott forrásainkból tudjuk, hogy 1550-ben 32 ház égett le Kemencén, a későbbi feldolgozás során talán beigazolódhat, hogy az épület pusztulása ehhez az eseményhez köthető. Néhány objektumból korábbi korok emlékei is előkerültek: két fibulatöredék és kerámiák is a római kori kvádokhoz köthetők, egy gödörben pedig a késő vaskori kelták hagyatékát is azonosították a szakemberek. E helyen is köszönet illeti a munkában részt vevő múzeumi munkatársakat és önkénteseket.

Az alábbi videóban a régészeti feltárás vezetőjével, Mag Hella régész művészettörténésszel készült feltárással kapcsolatos interjúját lehet megnézni.

Videó forrása: ES TV VÁC Youtube csatorna