PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA KAPCSÁN

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Partnerek!

Kemence Község Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi kérésre döntött a hatályos helyi építési szabályzatának módosításáról a 1030/6 hrsz-ú terület építési helyének módosítása vonatkozásában.

A szabályozási terven (1030/6 hrsz telken) az építési hely feltüntetésével lehetőség nyílik a tervezett épület helyének telken belüli optimálisabb elhelyezésére. Vagyis az építési hely növelése érdekében kezdeményezi az Önkormányzat az építési hely szabályozásának módosítását, ahol az előkert 3 méterben kerül megállapításra a 1030/6 hrsz-ú területre vonatkozóan.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet értelmében a településrendezési eszközök módosítását megelőzően a tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani.

A partnerségi egyeztetés 2022. június 20. napján 14:00 órakor kerül megrendezésre az Önkormányzati épületének földszinti házasságkötő termében.

Aki nem tud részt venni a partnerségi egyeztetésen és észrevétele van a témában, kérjük 2022 június 28.-án 12:00 -ig írásban postán az Önkormányzat címére vagy elektronikusan küldhetik meg a kemenceph@kemence.hu e-mail címre.