AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN - KEMENCE

Köznevelési intézmény:
 
Szobi Fekete István Általános Iskola Kemencei Általános Tagiskolája (1-4. osztály) 2638 Kemence, Fő út 161.
Szobi Fekete István Általános Iskola
Szokolyi Alajos Általános Tagiskolája (5-8. osztály)
2639 Bernecebaráti, Széchenyi út 23-25.

Felvételi körzet:

Kemence község közigazgatási területe

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉRDI JÁRÁSI HIVATALA 2017.

Meghívó

HIRDETMÉNY

Kemence Község Önkormányzata

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kemencei Kisbence Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.június 01 - 2022. május 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.június 01 - 2022. május 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2638 Kemence, Fő út 95.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmény vezetése, az alapító okiratban foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátása. Feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógusi végzettség,pedagógusi szakvizsga keretében szertzett intézményvezetői szakképzettség,
  • Pedagógus munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Granát Bernadett jegyző nyújt, a 06-70/377-05-74 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Kemence Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2638 Kemence, Fő út 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/88/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

 

 

  • Személyesen: , Pest megye, Fő Kemence, út 77 . .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szükség esetén szolgálati lakás biztosítása megoldható.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Letölthető verzió: Kattintson ide!

HIRDETMÉNY A madárinfluenza járvány megelőzésével kapcsolatos intézkedésekről

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Dr Bognár Lajos Országos Főállatorvos a baromfiállományok madárinfluenza vírussal történő fertőződés kockázatának csökkentése érdekében, 1/2017. számú határozatával az alábbiakat rendeli el:
Az ország területén található valamennyi állattartóra vonatkozóan előírja, hogy baromfi csak zártan tartható, vagy amennyiben ez nem megoldható, a kifutót megfelelő erősségű madárhálóval kell védeni. A madárhálóval lefedett résznek, amelyre a baromfi kiengedhető, legalább az állattartó épület alapterületével megegyező nagyságúnak kell lennie.
A leírt feltételek visszavonásig, illetve új feltételrendszer kihirdetéséig maradnak hatályban
Amennyiben az állattartó e határozat rendelkezéseinek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező élelmiszerlánc-felügyeleti és állategészségügyi szerv bírságot szab ki, vagy egyéb intézkedést foganatosít.

Megértésüket és együttműködésüket köszönöm!

Kemence, 2017. február 08.

                                    

Granát Bernadett sk
jegyző

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI törvényben és a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint a kéményseprőipari szerv a 2017. évi kéményseprőipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette.

A mellékelt Pest megyei sormunkaterv szerint településünkön

2017. szeptember 01 és 2017. október 30. között kerül sor a sormunka elvégzésére.

 

Letöltés

Oldalak

Feliratkozás Kemence Község Honlapja RSS csatornájára