Közérdekű adatok

"; echo ""; echo " "; echo ""; echo "

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. Kapcsolati adatok, a szervezet vezetőinek neve elérhetősége, a szervezet felépítésre vonatkozó adatok a Képviselő-testület és a Közös Hivatal menüpont alatt találhatóak

2. A szerv tulajdonában (vagyonkezelésében) álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet: NINCS

3. A szerv által alapított közalapítványok: NINCS

4. A szerv által alapított költségvetési szerv

Kemencei Kisbence Óvoda

5. A szerv által alapított lap: NINCS

6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

Pest Megyei Kormányhivatal

Székhely: 1052 Budapest Városház utca 7.

elérhetősége, ügyfélfogadásának elérhetősége és ügyfélfogadási rendjét a szerv honlapján találják meg: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatáskörét meghatározó jogszabályok

2. Az önkormányzat önként vállalt feladatai

3. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

4. Közszolgáltatások

5. Nyilvántartások

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

Nyilvántartás a vásárról, piacról és a bevásárlóközpontról

Nyilvántartás a helyi termelői piacról

Nyilvántartás a telephelyekről

Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről.

Nyilvántartás a Szálláshelyekről

6. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve 

III. Gazdálkodási adatok

1. Az éves költségvetések és beszámolók megtalálhatóak a rendeletek menüpont alatt.

2. A szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaikra vonatkozó összesített adatok

3. Önkormányzat által megkötött nettó ötmillió forintot meghaladó értékű szerződések

4. Közbeszerzési információk

"; echo ""; ?>