TÁJÉKOZTATÓ ZÖLDHULLADÉKGYÜJTŐ ZSÁKOK ÁTVÉTELÉRŐL

Tájékoztatjuk a Tisztelt  Lakosságot, hogy a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló zsákok átvehetők -  Kemence Község Önkormányzat – Községháza 2638 Kemence, Fő út 77. sz.  – ügyfélfogadási időben Kakasné Bartus Editnél. 

Kemence településen  2024. évre vonatkozóan az állandó lakosok  16 db, míg a hétvégi házas/nyaralók  12 db zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákot vehetnek át díjmentesen. 

A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket a  megfelelő teherbírású, VERTIKAL emblémával ellátott BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ zsákban (1 db zsák max. 25 kg), illetve  max.  70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve szállítja el az ingatlan elől a Szolgáltató.  A nem megfelelő méretű és mennyiségű, rendezetlenül kihelyezett ágnyesedékek   nem kerülnek elszállításra.
Az elszállításra szánt, bezsákolt, illetve kötegelt zöldhulladékot a saját ingatlan elé, az úttól 1-2 méterre kell kihelyezni a szállítási napot megelőző este vagy a megjelölt szállítási napon  reggel 6:00 óráig !  Ügyeljen rá, hogy a gyűjtőzsák összefogható legyen.
 
Vertikal Group Ügyfélszolgálat